Zbirke / Publikacije

Zbirke

U svom fondu Galerija ima 894 umetničkih rada Milene Pavlović Barili, od toga 136 ulja, 51 pastel, 286 tempera i akvarela, 6 grafika i 415 crteža.

Galerija u svom sastavu ima i 9 radova iz zbirke umetničkih radova iz porodične zaostavštine :

 • Cecrope Barilli, “ Portret Danice Pavlović Barilli“, 1910.
 • Jovan Isailović mlađi, „Portret Antonija Pavlovića“, 1842.
 • Miodrag Petrović „Portret Milice Janković“, 1914.
 • Elza Viland Vučetić, „Crkveno dvorište“
 • Asen Peikov, „Danica Pavlović Barilli“, bronza, 1952
 • Josip Vučetić,“Portret Danice Pavlović Barilli“,1920
 • Aristid Barilli, „Bruno Barilli“,bronza, H – 34 cm
 • Beta Vukanović, „Pejzaž sa Triglava“,ulje na kartonu

U svom umetničkom fondu Galerija ima i 51 delo naših savremenih autora nagrađenih na dosadašnjim izložbama Bijenala.

 

Publikacije

ROMANI:

1.Kosta Dimitrijević,Smilja Stojanović-Guleski, „Ključevi snova slikarstva“Kruševac:Bagdala,1971.
2.Mirjana Mitrović, „Autoportret sa Milenom“,BIGZ, Beograd 1990.
3. Slobodan Stojanović,“Devojka sa lampom“1936,Centar za kulturu,Požarevac 1997.
4.Živoslavka Graovac, „Ogledalo duše: Milena Pavlović Barilli“,Prosveta, Beograd 1999.
5.Adele Macola,“Aquae passeris“Clio,Beograd 2000.
Isto:“Aquae passeris“,O MILENI Pavlović Barilli“, 2. Dopunjeno izdanje, Beograd: Hisperia, 2007. 3.dopunjeno izdanje, – 2009.
6.Milisav Milenković, „Istim rukopisom“,Prosvetta, Beograd 2001.
7. Milena Isailović,“Tri Milene“,Obrazovni informator, Beograd 2007.
8.Radmila Stanković,“Milenin usud“,Globosino d.o.o.Aleksandrija,Beograd 2009.

DRAME:

1.Slobodan Marković,“Milena Barilli: žena sa velom i lepezom“,Braničevo,Požarevac 1969.
2.Sanja Domazet,“Krila od olova“2004.
3.Sanja Domazet, „Mesec u plamenu“ 2009.

FILMOVI:

1.„Milena Pavlović Barilli“pisac Miodrag B.. Protić, režija Ljubiša Jocić, 1962.
2.“Devojka sa lapom“ pisac Slobodan Stojanović, režija Miloš Radivojević,1992.
3.“Milena“scenario i režija Čarna Radoičić,2011.

MONOGRAFIJE:

1.Miodrag B. Protić,Milena Pavlović Barilli, Prosveta, Beograd 1966.
2.Miodrag B. Protić,Milena Pavlović Barilli,Centar za kulturu,Narodni muzej,Požarevac 1990.
3.Olivera Janković,“Milena Pavlović Barilli, Vojnoizdavački zavod/Prometej, Beograd;/Novi Sad 2001.
4.Jelica Milojković,“Zvezdanim tragom – Milena Pavlović Barilli“Fondacija Milenin dom – Galerija Milene Pavlović Barilli, Požarevac 2009.
5.Jelica Milojković, dr.Miroljub Manojlović,“ Galerija Milene Pavlović Barilli“,Fondacija Milenin dom – Galerija Milene Pavlović Barilli, Požarevac 2012.
6.Violeta Tomić,“Poezija Mileninih boja“,Publisher Mladenovic,Montreal 2015.

POEZIJA:

1.Milisav Milenkovć, „Milena Pavović Barilli – Poezija, Verzal pres, Beograd 1998.
Milisav Milenković,“Milena Pavlović Barilli – Neverni anđeli,Nolit,Beograd 2009.
Milisav Milenković,“Milena Pavlović Barilli– Neverni anđeli,Prosveta,Beograd 2012.
3.Violeta Tomić,“Milena Pavlović Barilli-Poezija“,Fondacija Milenin dom – Galerija Milene Pavlović Barilli, Požarevac,2014.

  Galerija Milene Pavlović Barilli

 • Dr Voje Dulića br. 14, 12000 Požarevac

 • 012/524-173

 • 012/524-173

 • info@galerijamilenepavlovicbarilli.rs