Službe

 DIREKTOR USTANOVE KULTURE – UPRAVITELJ FONDACIJE – Ljiljana Dabić

 

 

VIŠI KUSTOS GALERIJE – Violeta Tomić

 

 

VIŠI VODIČ – Violeta Marković

 

 

RUKOVODILAC FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA – Jelena Kostić

 

 

REFERENT ZA PRAVNE, KADROVSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE – Ivana Ilić

 

 

POMOĆNI RADNIK – Ruža Sulimanović

    Galerija Milene Pavlović Barilli

  • Dr Voje Dulića br. 14, 12000 Požarevac

  • 012/524-173

  • 012/524-173

  • info@galerijamilenepavlovicbarilli.rs