Fondacija je osnovana i u znak zahvalnosti i sećanja na Milenu Pavlović Barili, uz poštovanje volje i želje njene majke Danice Pavlović Barili da imovinu, koju je nasledila od svojih roditelja i umetnički fond svoje preminule kćeri, daruje srpskom narodu i da se ova zaostavština sačuva kao celina. Fondacija se osniva sa ciljem da prikuplja, obrađuje, čuva, publikuje i prikazuje javnosti umetničko stvaralaštvo Milene Pavlović Barili.

    Galerija Milene Pavlović Barilli

  • Dr Voje Dulića br. 14, 12000 Požarevac

  • 012/524-173

  • 012/524-173

  • info@galerijamilenepavlovicbarilli.rs