Service

 DIREKTOR USTANOVE KULTURE – UPRAVITELJ FONDACIJE – Ljiljana Dabić

VIŠI VODIČ – Violeta Marković

ŠEF RAČUNOVODSTVA – Branka Kovačević

REFERENT ZA PRAVNE, KADROVSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE – Ivana Ilić

POMOĆNI RADNIK – Ruža Sulimanović

    Galerija Milene Pavlović Barilli

  • Dr Voje Dulića br. 14, 12000 Požarevac

  • 012/524-173

  • 012/524-173

  • info@galerijamilenepavlovicbarilli.rs