Info

Working time Fondacije Milenin dom – Galerije Milene Pavlović Barilli

Mon – Fri: 07:30 – 15:30
Sat: 08:00 – 16:00

For visitors

Tue – Fri: 07:30 – 15:30
Sat: 08:00 – 16:00

Ticket price: 150,00 rsd

Phone: 012/524-173
E-mail: info@galerijamilenepavlovicbarilli.rs

    Galerija Milene Pavlović Barilli

  • Dr Voje Dulića br. 14, 12000 Požarevac

  • 012/524-173

  • 012/524-173

  • info@galerijamilenepavlovicbarilli.rs