Bijenale

Fondacija Milenin dom Galerija Milene Pavlović Barili je prava riznica kulturnog nasleđa umetničkog dela Milene Pavlović Barili,kao i slika savremenih umetnika bliskih Mileninoj poetici i snoviđenju.

Umetnička zbirka Savremene umetnosti je svoj život počela iste 1962. godine kada je i otvorena Galerija Milene Pavlovi ć Barili , jedinstvenim festivalom umetnosti „San i mašta“. Prva izložba okupila je jedanaest eminentnih jugoslovenskih umetnika, među kojima su bili i predstavnici „Mediale“i drugi , a čije su slike bile u duhu fantastičnog žanra :Vladimira Veličkovića, Vasilija Jordana, Spase Kunoskog, Branka Miljuša, Miodraga Nagornog,Ljube Popovića, Milana Popovića, Svetozara Samurovića,Milića od Mačve, Leonida Šejke i Marka Šuštarčiča.Lazar Trifunović istoričar umetnosti je u uvodnoj reči povodom otvaranja izložbe rekao: “Izložba je rođena iz skromnih nadrealističkih tradicija, a u duši sadašnjeg mladog naraštaja, tamo na granici sna i jave, zaborava i svesti .Ova umetnost živi za magijsku dimenziju koja je još od vremena usmenog narodnog predanja,verovanja i legendi tako uspešno putovala kroz vreme i prostor do sadašnjih likovnih realizacija, a da pri tome nije izgubila ništa svoje maštovitost i senzibiliteta.“ Bio je to prvi pokušaj da se u Mileninom gradu, u mestu njenog opusa uspostavi tradicija aktuelnih zbivanja i jugoslovenske umetnosti.

Likovna manifestacija „San i mašta“ bila je nadahnuće Prvom bijenalu „Milena Pavlović – Barili“1983.godine, koje se otvara na dan njenog rođenja 5. novembra. Od drugog Bijenala 1985. pa do danas, ova likovna manifestacija a na predlog Jovana Rajkovića dobija naziv „U svetlosti Milene“. Sedmo Bijenala 1997. godine dobija internacionalni karakter. Osnovni zadatak Bijenala je da poštuje izvorne , etičke i estetičke principe životnog dela Milene Pavlović Barili i uspostavi neprekinutu nit između večnog i sadašnjeg.

Izazovu da se trag Mileninog stvaralaštva osvetli u sadašnjem vremenu, odzvalo se na poziv selektora čitava plejada umetnika.Preko pet decenija na ovoj manifestaciji uz najeminentnija imena izlažu i mlade generacije, koje su stasavale istražujući uzajamne uslovljenosti i uticaje, stvarajući svoje autentične rukopise. Na Bijenalu se dodeljuju zvanične nagrade po oceni stručnog žirija i plaketa sa njenim likom, rad, Nebojše Mitrića.
Umetničke zbirke Savremene umetnosti Galerije Milene Pavlović Barili broji 51 delo 48 autora i to 34 ulja na platnu, 12 radova na papiru ( grfike, akvareli i crteži )i 5 vajarskih ostvarenja. Umetnička dela su nastala u periodu od 1959 do 2013. godine , a stečena su otkupima i poklonima autora.
Umetnici čija se dela nalaze u zbirci reprezenti su savremene likovne scene u drugoj polovini 20 veka i u prvoj dekadi novog veka.

Umetnička zbirka Savremene umetnosti i Galerije Milene Pavlović Barili ima kontinuitet gde se susrećemo sa različitim idejama likovnog izražavanja, kroz prožimanje prošlog i sadašnjeg vremena.Slike su ispunjene vizijama, fantazijama i istraživanjem duhovnog prostora.U osnovi slike su prožete nadrealizmom , dodirujući oblast metafizičkog slikarstva i slikarstva magičnog realizma ostvarujući specifičan vid poetske fantastike.Nasuprot njima nalaze se slike koje završavaju u radikalnom geometrizmu.

    Galerija Milene Pavlović Barilli

  • Dr Voje Dulića br. 14, 12000 Požarevac

  • 012/524-173

  • 012/524-173

  • info@galerijamilenepavlovicbarilli.rs